เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา ใน Excel

เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยากนัก ด้วยตัวเลขลงตัว คือ สองเมตรเป็นหนึ่งวา ก็เลยคำนวณกันง่ายหน่อย

เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา ใน Excel Read More »

ฟังก์ชัน TRUNC

ฟังก์ชัน TRUNC เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติของ Excel โดยจะลบส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลขออก และส่งกลับตัวเลขจำนวนเต็ม 

ฟังก์ชัน TRUNC Read More »

ฟังก์ชัน INT

INT Function หรือ integer เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติในเอ็กเซล ที่จะส่งกลับจำนวนเต็มของตัวเลขที่กำหนด โดยปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะเป็นการปัดเศษลง 

ฟังก์ชัน INT Read More »

AutoFill

AutoFill หรือ การเติมข้อมูลอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติอีกอย่างที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับคนที่ใช้ Excel เราไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ค่าใส่เข้าไปทีละเซล ขอเพียงแค่มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าจะใส่อย่างไรเท่านั้น

AutoFill Read More »

Min (Function)

MIN ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข” ที่น้อยที่สุดในกลุ่ม ฟังก์ชันนี้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรมาก คือหาค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่ม

Min (Function) Read More »