• FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY เป็นฟังก์ชันทางสถิติใน Excel ใช้เพื่อแสดงความถี่ของข้อมูลภายในช่วงที่กำหนด และส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขในแนวตั้ง

  อ่านต่อ

 • บาร์โค้ดใน Excel

  บาร์โค้ดใน Excel

  บาร์โค้ดใน Excel ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่อาศัยฟอนต์ที่แสดง และรู้ว่าเราต้องใส่รหัสอะไร

  อ่านต่อ

 • Excel Formulas

  Excel Formulas

  Excel formulas หรือ การเขียนสูตรใน Excel เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของ Microsoft Excel ช่วยให้ท่านคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานอัตโนมัติได้ สูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

  อ่านต่อ

 • Operators

  Operators

  Operators หรือตัวดำเนินการ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ พวก บวก ลบ คูณ หาร นั่นแหละ แต่ใน Excel จะมีมากกว่านั้นนิดหน่อย

  อ่านต่อ

 • Unicode

  Unicode

  Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระแบบหนึ่ง ที่กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการแสดงข้อความในระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงอักขระและสัญลักษณ์จากภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก

  อ่านต่อ

 • ASCII Table

  ASCII Table

  ASCII – American Standard Code for Information Interchange (รหัสมาตรฐานอเมริกันสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล)

  อ่านต่อ

 • Excel Tables

  Excel Tables

  Excel Tables เปลี่ยนชุดของข้อมูลที่จัดอยู่ในแถวและคอลัมน์ โดยที่แต่ละแถวแทนระเบียน และแต่ละคอลัมน์แสดงหมวดหมู่ของข้อมูล

  อ่านต่อ

 • TRIM

  TRIM

  TRIM เป็นฟังก์ชันที่ช่วยลบช่องว่างที่ไม่ต้องการในช่วงหัวและท้ายออกจากข้อความ ซึ่งจะช่วยได้มากเวลาต้องเคลียร์ข้อมูล

  อ่านต่อ

 • เรียงลำดับข้อมูล excel

  เรียงลำดับข้อมูล excel

  เรียงลำดับข้อมูล เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ Excel ก็มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้การจัดเรียงลำดับเป็นเรื่องง่ายในหลายรูปแบบ

  อ่านต่อ

 • จัดกลุ่ม PivotTable

  จัดกลุ่ม PivotTable

  จัดกลุ่ม PivotTable ตามช่วงข้อมูล เช่น เดือน ปี หรือ วัน หรือ อื่น ๆ โดยจะตั้งค่าให้จัดกลุ่มโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้

  อ่านต่อ

 • Power Query Editor

  Power Query Editor

  Power Query Editor คือเครื่องมืออันทรงพลังของ Power Query ในการจัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง ผนวก ผสาน และการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Query ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้

  อ่านต่อ

 • PivotTable

  PivotTable

  PivotTable เป็นเครื่องมือที่มีคนใช้งานมากติดลำดับต้น ๆ ของการใช้งาน Excel เลยก็ว่าได้ เวลาที่จะสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นชัด ๆ เราเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็จะได้ตารางที่สรุปข้อมูลง่าย ๆ และเปลี่ยนเค้าโครงมุมมองหรือเปลี่ยนตัวกรองได้ในภายหลัง

  อ่านต่อ

Serenity, Music, and Coffee – a recipe for a peaceful day

Analyze ASCII barcode Beginner characters Column Data DATE Encoding Find font Formula Logical Function Math MEAN PivotTable Principles Query Reference Search Statistical Summary Table Text Trigonometry Unicode