ไฟล์ .xlsm

ไฟล์ .xlsm คืออะไร และใช้งานอย่างไร?

ไปเจอคำถาม สรุปใจความได้ว่า ไฟล์เอ็กซ์เซลมีสัญลักษณ์อัศเจรีย์ (!) มุมขวาล่าง พอจะเลือกบันทึกงานเป็น Excel workbook หรืออื่นๆ พอบันทึกไว้ เปิดมาไม่มีข้อมูล หรือมีไม่สมบูรณ์ แบบนี้ ต้องตั้งค่าอย่างไร

ก่อนอื่น โปรดอ่าน เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์ชนิดต่าง ๆ ของเอ็กซ์เซล

Excel File Type

ไฟล์ .xlsm

ไฟล์ .xlsm คือ Excel macro-enabled workbook หรือไฟล์ที่มีแมโครหรือเขียนโค้ด VBA เอาไว้ภายใน

แมโครคือชุดคำสั่งที่ใช้เพื่อทำให้งานซ้ำอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แมโครอาจเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยการนำไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมาสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน

คำเตือนสำคัญ: อย่าเปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Microsoft 365 เว้นแต่ท่านจะแน่ใจว่าไฟล์นั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และท่านไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานแมโครเพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์

เพื่อความปลอดภัยของท่าน โดยค่าตั้งต้น Microsoft 365 จะไม่เรียกใช้เนื้อหาที่ใช้แมโคร โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไฟล์นั้นจะทำเครื่องหมายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้หรือเปิดจากตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ในเอ็กซ์เซลล์เวอร์ชันเก่า ๆ ท่านอาจจะพบแถบสีเหลืองขึ้นมาเตือนว่าไฟล์เหล่านี้อาจจะไม่ปลอดภัย

หากเห็นคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อเปิดเอกสารหรือพยายามเรียกใช้แมโคร หากท่านไว้ใจว่าไฟล์นั้นเชื่อถือได้ เลือกที่จะทำให้เป็นเอกสารที่เชื่อถือได้และเปิดใช้งานแมโครได้ ให้กด Enable Content

จะมีหน้าต่างป็อปอัปปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่ – Yes เพื่อระบุว่าเอกสารเชื่อถือได้

การตั้งค่าเอ็กเซลล์ สำหรับจัดการไฟล์ที่มีแมโคร

ท่านสามารถตั้งค่าว่าจะรับมือกับไฟล์ที่มีแมโครเหล่านี้อย่างไร โดยตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือ (Trust Center)  อย่างไรก็ตาม หากอุปกรณ์ของท่านติดตั้งผ่านระบบเครือข่าย เช่นในสถานที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่าป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนการตั้งค่าก็ได้

ที่เมนู File คลิกเลือก Options

เลือก Trust Center > Trust Center Settings > เลือก Macro Settings

ไฟล์ .xlsm

Tip: หากท่านเปิดแท็บ developer ไว้ที่ริบบิน จะมีเมนู Macro Security กดเปิด Trust Center ได้เลย

จะมีตัวเลือก

  • Disable all macros without notification ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
  • Disable all macros with notification ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยแจ้งให้ทราบ
  • Disable all macros except digitally signed macros ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นมีลายเซ็นดิจิทัล
  • Enable all macros (not recommended, potentially dangerous code can run)  เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (อันนี้ไม่แนะนำ เพราะอาจจะเปิดไวรัสเข้าเครื่องได้)

เลือกที่ต้องการแล้วกด OK

กลับมาที่คำถาม ว่าจะทำอย่างไร

คำแนะนำคือ เปิดไฟล์ .xlsm (ต้องย้ำว่า ต้องเชื่อถือว่าไฟล์นั้นปลอดภัยแน่นอน) เพราะไฟล์ .xlsm เป็นไฟล์ที่มีการบันทึกแมโครหรือ VBA เอาไว้ภายใน การเซฟเป็น .xlsx หรือไฟล์อื่น ๆ ทำให้ไฟล์นั้นไม่สมบูรณ์ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้เปิดไฟล์มาแล้วข้อมูลหายหรือไม่สมบูรณ์

และที่สำคัญ เราไม่รู้ว่าในนี้เขียนโค้ดอะไรประกอบ ผู้สร้างไฟล์อาจจะใช้วิธีดึงข้อมูลจากภายนอกมาใช้งานด้วย ก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้เมื่อเปิดไฟล์นี้ในเครื่องอื่น หรือ นอกเครือข่าย ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ขอให้โชคดี!

อ่านเพิ่มเติม : ไฟล์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในเอ็กเซล

อ้างอิง: บทความจากไมโครซอฟต์ File formats that are supported in Excel

ความคิดเห็น

Scroll to Top