NOT (Function)

NOT เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)ที่ตรงกันข้ามกันกลับมา

อาจจะดูงง ๆ แต่ลองตัวอย่าง

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน NOT

=NOT (ตรรกะ)

ตัวอย่าง

ใน A1 เราใส่ตัวเลข 48

แล้วเราทดสอบด้วย ตรรกะว่า

= A1>50

โดยนัยก็คือ ทดสอบว่า 48 (ค่าใน A1) มากกว่า 50 หรือไม่

ซึ่งคำตอบก็จะได้เป็น False หรือ เท็จ เพราะไม่จริง

แต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชัน NOT เป็น

=NOT(A1>50)

เราจะได้คำตอบเป็น True หรือเป็นจริง

NOT

ทั้งนี้ก็เพราะ เป็นการกลับค่าที่ส่งกลับข้างกันอีกครั้งหนึ่ง


Posted

HELL on Earth

ความเห็น

ความคิดเห็น

%d bloggers like this: