Beginner

วันที่ใน excel (DATE)

วันที่ใน excel เป็นเรื่องจุกจิกมากเวลาทำงานกับไฟล์จากหลายแหล่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องการทำงานกับวันที่ใน Excel ให้ชัดเจน

วันที่ใน excel (DATE) Read More »

ฟังก์ชันนับ ประเภทต่าง ๆ Count Counta Countblank

COUNT / COUNTA / COUNTBLANK ทั้ง 3 ฟังก์ชัน ใช้สำหรับการนับจำนวนเซลล์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยว่าจะ “นับอะไร” แค่นั้น

ฟังก์ชันนับ ประเภทต่าง ๆ Count Counta Countblank Read More »

ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

ABS ย่อมาจาก ABSOLUTE เป็นฟังก์ชันใน Excel สำหรับส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข หรือพูดง่าย ๆ ทำค่าติดลบให้กลายเป็นค่าบวกนั่นเอง

ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์ Read More »

ฟังก์ชัน SUM สำหรับการรวมหรือการบวก

SUM เป็นฟังก์ชันสำหรับการ “รวม” หรือ บวก นั่นเอง เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันพื้นฐานที่ใครก็ต้องใช้

ฟังก์ชัน SUM สำหรับการรวมหรือการบวก Read More »

Scroll to Top