ป้ายกำกับ: characters

  • CHAR

    CHAR

    CHAR เป็นฟังก์ชันใน Excel ส่งกลับอักขระที่ระบุด้วยตัวเล…