ฟังก์ชัน UNIQUE

ฟังก์ชัน UNIQUE เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและส่งกลับค่าที่ไม่ซ้ำกันจากช่วงของข้อมูลใน Excel

ฟังก์ชัน UNIQUE Read More »