ป้ายกำกับ: Logical Function

  • XOR (Function)

    XOR (Function)

    XOR หรือ Exclusive Or เป็นฟังก์ชัน Logical คล้ายคลึงกับ…

  • IS (Function)

    IS (Function)

    IS เป็นฟังก์ชันด้านตรรกะ ที่มีฟังก์ชันย่อยภายในหลายตัว …

  • NOT (Function)

    NOT (Function)

    NOT เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลั…

  • AND (Function)

    AND (Function)

    AND เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลั…

  • OR (Function)

    OR (Function)

    OR เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับ…

  • การใช้ IF / IFS

    การใช้ IF / IFS

    การใช้ IF นี้จะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบตรรกะ …