ป้ายกำกับ: Logical Function

 • XOR (Function)

  XOR (Function)

  XOR หรือ Exclusive Or เป็นฟังก์ชัน Logical คล้ายคลึงกับ OR แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

 • IS (Function)

  IS (Function)

  IS เป็นฟังก์ชันด้านตรรกะ ที่มีฟังก์ชันย่อยภายในหลายตัว โดยที่แต่ละตัวจะตรวจสอบค่าที่ระบุ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้

 • NOT (Function)

  NOT (Function)

  NOT เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)ที่ตรงกันข้ามกันกลับมา

 • AND (Function)

  AND (Function)

  AND เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)กลับมา

 • OR (Function)

  OR (Function)

  OR เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE จริงหรือเท็จ กลับมา

 • การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF นี้จะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบตรรกะ ของอะไรสักอย่างที่ต้องการทดสอบ ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่ได้ผลลัพธ์เพียงแค่สองอย่างคือ จริง กับ เท็จ หรือ True กับ False เท่านั้น