COLUMN (FUNCTION)

COLUMN เป็นฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อน คือมีหน้าที่แค่จะแสดงลำดับเลขคอลัมน์ จาก การอ้างอิงตำแหน่ง

COLUMN (FUNCTION) Read More »