Basic

เรื่องพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับการทำงาน Excel

AutoFill

AutoFill หรือ การเติมข้อมูลอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติอีกอย่างที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับคนที่ใช้ Excel เราไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ค่าใส่เข้าไปทีละเซล ขอเพียงแค่มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าจะใส่อย่างไรเท่านั้น

AutoFill Read More »

Excel Formulas

Excel formulas หรือ การเขียนสูตรใน Excel เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของ Microsoft Excel ช่วยให้ท่านคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานอัตโนมัติได้ สูตรใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

Excel Formulas Read More »

Operators

Operators หรือตัวดำเนินการ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ พวก บวก ลบ คูณ หาร นั่นแหละ แต่ใน Excel จะมีมากกว่านั้นนิดหน่อย

Operators Read More »

Encoding Unicode

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระแบบหนึ่ง ที่กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการแสดงข้อความในระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงอักขระและสัญลักษณ์จากภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก

Encoding Unicode Read More »

ASCII Table

ASCII – American Standard Code for Information Interchange (รหัสมาตรฐานอเมริกันสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล)

ASCII Table Read More »

Excel Tables

Excel Tables เปลี่ยนชุดของข้อมูลที่จัดอยู่ในแถวและคอลัมน์ โดยที่แต่ละแถวแทนระเบียน และแต่ละคอลัมน์แสดงหมวดหมู่ของข้อมูล

Excel Tables Read More »

เรียงลำดับข้อมูล excel

เรียงลำดับข้อมูล เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ Excel ก็มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้การจัดเรียงลำดับเป็นเรื่องง่ายในหลายรูปแบบ

เรียงลำดับข้อมูล excel Read More »

วันที่ใน excel (DATE)

วันที่ใน excel เป็นเรื่องจุกจิกมากเวลาทำงานกับไฟล์จากหลายแหล่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องการทำงานกับวันที่ใน Excel ให้ชัดเจน

วันที่ใน excel (DATE) Read More »