หมวดหมู่: Data Handling

การจัดการกับข้อมูล

 • จัดกลุ่ม PivotTable

  จัดกลุ่ม PivotTable

  จัดกลุ่ม PivotTable ตามช่วงข้อมูล เช่น เดือน ปี หรือ วัน หรือ อื่น ๆ โดยจะตั้งค่าให้จัดกลุ่มโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้

 • Power Query Editor

  Power Query Editor

  Power Query Editor คือเครื่องมืออันทรงพลังของ Power Query ในการจัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง ผนวก ผสาน และการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Query ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้

 • PivotTable

  PivotTable

  PivotTable เป็นเครื่องมือที่มีคนใช้งานมากติดลำดับต้น ๆ ของการใช้งาน Excel เลยก็ว่าได้ เวลาที่จะสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นชัด ๆ เราเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็จะได้ตารางที่สรุปข้อมูลง่าย ๆ และเปลี่ยนเค้าโครงมุมมองหรือเปลี่ยนตัวกรองได้ในภายหลัง

 • Power Query คืออะไร ?

  Power Query คืออะไร ?

  Power Query คืออะไร ? เครื่องมือที่ Excel ออกแบบมาเพื่อช่วยงานด้าน data analytics โดยตรง

 • Text to Columns – ข้อความเป็นคอลัมน์แค่ 3 สเต็ป

  Text to Columns – ข้อความเป็นคอลัมน์แค่ 3 สเต็ป

  Text to Columns เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกข้อความ ใน 1 คอลัมน์ ออกไปหลายคอลัมน์ เพียงแค่มีแพตเทิร์น หรือ รูปแบบที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นตัวแบ่งคอลัมน์