จัดกลุ่ม PivotTable

จัดกลุ่ม PivotTable ตามช่วงข้อมูล เช่น เดือน ปี หรือ วัน หรือ อื่น ๆ โดยจะตั้งค่าให้จัดกลุ่มโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้

จัดกลุ่ม PivotTable Read More »