ป้ายกำกับ: Query

  • Power Query Editor

    Power Query Editor

    Power Query Editor คือเครื่องมืออันทรงพลังของ Power Query ในการจัดการ ปรับปรุง ดัดแปลง ผนวก ผสาน และการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Query ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้