Encoding Unicode

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระแบบหนึ่ง ที่กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการแสดงข้อความในระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงอักขระและสัญลักษณ์จากภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก

Encoding Unicode Read More »