MEAN

AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

AVERAGEIF เป็นฟังก์ชันสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือค่า mean แบบเดียวกับฟังก์ชัน AVERAGE แต่ว่าจะมีเงื่อนไขว่าจะเลือกคำนวณจากอะไร

AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข Read More »

หาค่าเฉลี่ย ด้วยฟังก์ชัน AVERAGE / AVERAGEA

AVERAGE – ค่าเฉลี่ย เป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อหา “ค่าเฉลี่ย” ซึ่งหาง่าย ๆ ด้วยการนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวน ซึ่ง excel อำนวยความสะดวกด้วยใช้ฟังก์ชันAVERAGE สำหรับใช้หาค่าเฉลี่ย

หาค่าเฉลี่ย ด้วยฟังก์ชัน AVERAGE / AVERAGEA Read More »

Scroll to Top