Math

เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา ใน Excel

เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยากนัก ด้วยตัวเลขลงตัว คือ สองเมตรเป็นหนึ่งวา ก็เลยคำนวณกันง่ายหน่อย

เปลี่ยนตารางเมตร เป็น ไร่ งาน ตารางวา ใน Excel Read More »

ฟังก์ชัน TRUNC

ฟังก์ชัน TRUNC เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติของ Excel โดยจะลบส่วนที่เป็นเศษส่วนของตัวเลขออก และส่งกลับตัวเลขจำนวนเต็ม 

ฟังก์ชัน TRUNC Read More »

ฟังก์ชัน INT

INT Function หรือ integer เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติในเอ็กเซล ที่จะส่งกลับจำนวนเต็มของตัวเลขที่กำหนด โดยปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะเป็นการปัดเศษลง 

ฟังก์ชัน INT Read More »

ฟังก์ชันนับ ประเภทต่าง ๆ Count Counta Countblank

COUNT / COUNTA / COUNTBLANK ทั้ง 3 ฟังก์ชัน ใช้สำหรับการนับจำนวนเซลล์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยว่าจะ “นับอะไร” แค่นั้น

ฟังก์ชันนับ ประเภทต่าง ๆ Count Counta Countblank Read More »

ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

ABS ย่อมาจาก ABSOLUTE เป็นฟังก์ชันใน Excel สำหรับส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข หรือพูดง่าย ๆ ทำค่าติดลบให้กลายเป็นค่าบวกนั่นเอง

ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์ Read More »

ฟังก์ชัน SUMIF / SUMIFS

SUMIF และ SUMIFS เป็นฟังก์ชันคำนวณผลรวมแบบมีเงื่อนไข ความแตกต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชันนี้คือ ถ้าเป็น SUMIF จะตั้งเงื่อนไขได้เพียงแค่เงื่อนไขเดียว แต่ถ้าเป็น SUMIFS จะตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข

ฟังก์ชัน SUMIF / SUMIFS Read More »

ฟังก์ชัน SUM สำหรับการรวมหรือการบวก

SUM เป็นฟังก์ชันสำหรับการ “รวม” หรือ บวก นั่นเอง เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันพื้นฐานที่ใครก็ต้องใช้

ฟังก์ชัน SUM สำหรับการรวมหรือการบวก Read More »

Scroll to Top