ฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน OR เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE จริงหรือเท็จ กลับมา

โดยปกติ เราจะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้โดด ๆ แต่จะใช้เป็นตัวขยาย หรือ ช่วยเขียนสูตรคู่กับฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทำการทดสอบเชิงตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF เพราะเวลาที่เขียนเงื่อนไขมากกว่า 1 เราจะใช้ฟังก์ชัน OR หรือ AND หรืออื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการทดสอบเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข ถ้าใช้ฟังก์ชัน OR จะหมายถึง เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง เป็น จริง ก็ให้ถือว่าเป็น จริง

ฟังก์ชัน OR

=OR(เงื่อนไข1,เงื่อนไข2,…)

ตัวอย่างเช่น

การเขียนสูตรโดยใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ยาก เพียงแค่ใส่เงื่อนไขเรียงต่อกันโดยใช้จุลภาค (comma) คั่นเท่านั้น

=OR(A1>50,A1<100)

เงื่อนไข1 ก็คือ A1>50

เงื่อนไข2 ก็คือ A1<100

ถ้าเป็นตามตรรกะนี้ ไม่ว่าใส่เลขอะไรลงไปในเซลล์ A1 ก็จะเป็น จริง

เช่น ถ้าเราใส่เลข 48

เงื่อนไขแรก มากกว่า 50 หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ เป็น เท็จ

เงื่อนไขสอง น้อยกว่า 100 หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ เป็น จริง

ฟังก์ชัน OR

ดังนั้น เมื่อมีเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง ฟังก์ชัน OR จะส่งผลเป็นจริง หรือ TRUE


อ้างอิง https://support.microsoft.com/en-us/office/or-function-7d17ad14-8700-4281-b308-00b131e22af0

3 thoughts on “ฟังก์ชัน OR”

  1. Pingback: XOR (Function) | Def Excel

  2. Pingback: NOT (Function) - Def Excel

  3. Pingback: AND (Function) - Def Excel

ความคิดเห็น

Scroll to Top