ฟังก์ชัน MIN ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข” ที่น้อยที่สุดในกลุ่ม ฟังก์ชันนี้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรมาก คือหาค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่มที่จะหานั่นแหละ

ความจริง ไม่จำเป็นต้องเขียนถึงฟังก์ชันนี้ก็ได้เพราะเขียนถึงฟังก์ชัน Max ไปเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างเหมือนกันหมด เพียงแค่กลับขั้วจากมากเป็นน้อยเท่านั้นเอง

แต่ด้วยตั้งใจไว้ว่าจะทำคำอธิบายฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชัน ก็เลย เอาวะ เขียนซะหน่อยจะได้ครบ แต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกคุ้น ๆ ก็โปรดทราบตามที่แจ้งข้างบนนี่แหละจ้ะ

ไวยากรณ์

=MIN(ตัวเลข1, ตัวเลข2, ...)

เหมือน Max เลยจ้า การวางไวยากรณ์เหมือนกันทุกอย่าง

ตัวอย่าง

สมมติเรามีตัวเลข 3 ตัว คือ 1, 2, และ 3 เราสามารถหาค่าที่มากที่สุดได้ดังนี้

=MIN(1, 2, 3)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1

การใช้งานจริง

ในการทำงานจริงเราอาจไม่ได้ใส่ตัวเลขลงไปตรงๆ แบบนี้ แต่อาจใส่ตัวเลขไว้ในเซลล์ต่าง ๆ เช่น ใส่ตัวเลข 1, 2, 3 ลงในคอลัมน์ A เริ่มจากเซลล์ A1 ถึง A10 เราสามารถหาค่าที่มากที่สุดของตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ดังนี้

=MIN(A1:A10)

ข้อควรระวัง

ฟังก์ชัน MIN รับการป้อนค่าได้เพียง 255 ค่า

ถ้าค่าที่ใส่ลงไปเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ระบบจะใช้เฉพาะตัวเลขในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นเท่านั้น เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะถูกละเว้น

อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หาค่าคะแนนสอบที่น้อยที่สุด

สมมติเรามีข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน ดังนี้

Min (Function)

เราจะหาอะไร

สมมติเราจะหาที่มากที่สุด จากคะแนนสอบทั้งหมด เราใส่ค่า

=Min(B2:D10)