ฟังก์ชัน CHAR

ฟังก์ชัน CHAR ใช้เพื่อส่งกลับอักขระที่ระบุด้วยตัวเลข ซึ่งบางครั้ง เวลาทำงานกับไฟล์จากแหล่งอื่น หรือจากซอฟต์แวร์ต่างประเภท เราอาจจะได้รับ รหัสตัวเลขที่ต้องมาถอดให้เป็นอักขระ โดยใช้ค่า ASCII เป็นตัวเลขอินพุตและให้อักขระที่กำหนดใน ASCII นั้นเป็นเอาต์พุต

โปรดอ่านรายละเอียดเรื่อง ASCII Code ที่บล็อกนี้

บางท่านก็อาจจะสงสัยว่า เราจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันอะไรแบบนี้จริง ๆ หรือ? อันนี้ก็คงต้องแล้วแต่วิธีการทำงานและลักษณะงานบางอย่าง โดยส่วนตัวจะใช้แทนตัวอักขระบางตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อต้องจัดการกับอักขระ

อย่างเช่นในบล็อกนี้ ใช้ Char(34) กำกับ เพื่อใช้แทนตัว “ สำหรับกำกับข้อความ ในการรัน command prompt

Rename File ทีละมาก ๆ

ฟังก์ชัน CHAR

การเขียนสูตรโดยใช้ฟังก์ชันนี้ เขียนง่าย ๆ คือ

CHAR(ตัวเลข)

ผลลัพธ์ก็จะแสดงค่ากลับมาเป็นอักขระตามชุดตัวเลขที่กำหนดไว้ในรหัส ASCII

ฟังก์ชัน CHAR

ข้อควรระวัง

รหัสอักขระขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในระบบปฏิบัติการอื่น ระบบปฏิบัติการ WINDOWS ใช้ชุดอักขระ ANSI ในขณะที่ Mac OS ใช้ชุดอักขระ ของ Macintosh

ถ้าขึ้น error #VALUE! จะหมายถึงว่า ไม่ใช่ตัวเลข (เช่น ค่าเป็น ก ข ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์)  หรือ ตัวเลขเกินกำหนด เช่น 8447 ซึ่งไม่มีใน ANCII

อ้างอิง เว็บไมโครซอฟต์ CHAR function

ความคิดเห็น

Scroll to Top